MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA
Zadzwoń do nas: (71) 30-70-432

Na narty z dobrym ubezpieczeniem

Sezon wyjazdów na narty lub snowboard trwa w pełni. Przed nami dodatkowo ferie, które dla miłośników zimowych sportów są idealną okazją na zorganizowanie wypoczynku na nartach lub desce snowboardowej. Wybieramy najodpowiedniejsze miejsce na wyjazd, kompletujemy sprzęt narciarski i zaczynamy odliczać dni do wypoczynku.

Ale czy na pewno o wszystkim pamiętaliśmy? Czy oprócz zadbania o niezawodność i sprawność sprzętu pomyśleliśmy o swoim bezpieczeństwie na stoku? Czy nie zapomnieliśmy o ubezpieczeniu?

Nie zawsze bezpiecznie na stoku

Nawet będąc doświadczonym narciarzem nie możemy być pewni, że na stoku nie spotka nas niemiła niespodzianka w postaci kontuzji lub zniszczenia sprzętu. Oprócz nas na pewno będzie jeszcze bardzo wielu narciarzy, w tym kompletnych amatorów (i dopiero rozpoczynających naukę zimowego sportu), z mniejszymi umiejętnościami i refleksem, przy spotkaniu z którymi o wypadek nietrudno.

Niezależnie od tego, czy jeździmy dobrze, czy trochę gorzej, chwila nieuwagi wystarczy abyśmy to również my wyrządzili szkodę innym użytkownikom stoku. Do tego mamy jeszcze bagaż, nad którym, w razie jakichkolwiek nieoczekiwanych wypadków na stoku, możemy stracić kontrolę.

Oczywiście najlepiej jeśli wyjazd, pobyt i powrót będą jak najbardziej bezpieczne, bez nieprzyjemnych zdarzeń, ale czy nie lepiej przezornie pomyśleć o ubezpieczeniu?

Na stoku najbardziej narażeni jesteśmy na wypadki i kontuzje, które mogą rodzić konieczność skorzystania z pomocy lekarskiej. Jeśli szusujemy na terenie RP pomoc lekarską mamy zagwarantowaną w ramach publicznej opieki zdrowotnej.

Jeżeli jednak wyjeżdżamy poza granice kraju warto pomyśleć przede wszystkim o ubezpieczeniu kosztów leczenia. Pokryje ono wszelkie finansowe obciążenia związane z leczeniem po nieszczęśliwym wypadku lub w razie nagłego zachorowania – związane z pobytem w szpitalu, zabiegami i przeprowadzonymi badaniami, wizytami lekarskimi wraz z kosztami dojazdu do miejsca, w którym znajduje się ubezpieczony, zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych, jak również leczenie stomatologiczne w przypadku nagłych stanów bólowych (i sprowadzających się wyłącznie do zaleczenia zęba, a nie pełnego leczenia).

Koszty ratownictwa i transportu też może pokryć ubezpieczyciel

Innym, równie ważnym elementem ubezpieczenia dla narciarzy i snowboardzistów jest ochrona w zakresie kosztów ratownictwa. Koszty specjalistycznego poszukiwania przez służby ratownicze turystów i narciarzy przysypanych śniegiem po zejściu lawiny albo zaginionych w górach dochodzą do kilkunastu tysięcy złotych.

W Polsce nie płacimy za akcje ratownicze, ale korzystając ze stoków za granicą zdecydowanie warto posiadać polisę, która pokryje te wydatki. Jeśli nie posiadamy takiego ubezpieczenia służby ratownicze wystawią nam fakturę.

W zakresie podstawowym standardowej polisy dla narciarzy nie może również zabraknąć ubezpieczenia kosztów transportu i repatriacji. W razie wystąpienia wypadku lub nagłego zachorowania pomoc doraźna może okazać się niewystarczająca i zostaniemy przetransportowani do placówki medycznej. Koszty takiego transportu – z miejsca wypadku do najbliższej placówki służby zdrowia, do innej placówki zgodnie z zaleceniem lekarza lub do kraju, gdzie leczenie będzie kontynuowane – są wówczas pokrywane z polisy.

Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa może obejmować również koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej lub wezwanej do towarzyszenia, jak również transportu zwłok do kraju albo kremacji lub pogrzebu poza granicami. Zakres ochrony zależny jest oczywiście od wybranego przez nas wariantu.

Bardzo ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Jak już wspominaliśmy oprócz tego, że w czasie zimowego wypoczynku na stoku możemy zostać poszkodowani w związku z nieuwagą lub nieostrożnością innych narciarzy, sami możemy być także sprawcami wypadku.

W takiej sytuacji osoba, której wyrządziliśmy szkodę, bądź osobową w postaci uszczerbku na zdrowiu, bądź rzeczową w formie uszkodzenia sprzętu, ma uzasadnione prawo roszczenia od nas zwrotu poniesionych kosztów i rekompensaty finansowej. A wydatki związane z takim zdarzeniem mogą być naprawdę spore, zwłaszcza jeśli szusujemy na zagranicznych stokach narciarskich, gdzie świadomość praw w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych jest o wiele większa niż w Polsce.

Posiadając ubezpieczenie możemy być pewni, że ubezpieczyciel pokryje koszty poniesione przez osoby trzecie w związku ze szkodą wyrządzoną przez nas lub osoby, za które ponosimy odpowiedzialność. Wysokość odszkodowania jest ograniczona wysokością sumy ubezpieczenia.

Przed wyprawą na narciarskie stoki warto także pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu sprzętu, bagażu i pomocy assistance. Z pewnością powinno się także starannie przemyśleć zakres ubezpieczenia, jeśli wyjeżdżamy w większym gronie, zwłaszcza z osobami starszymi lub dziećmi. Może być nam potrzebna dodatkowa ochrona, jeżeli cierpimy na choroby przewlekłe. Podobnie powinniśmy wybrać poszerzony zakres polisy, gdy planujemy uprawiać sporty wysokiego ryzyka, a więc choćby zjeżdżać poza wyznaczonymi szlakami.

Dodaj komentarz