MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA
Zadzwoń do nas: (71) 30-70-432

Ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych

Ubezpieczenie skierowane jest do wspólnot mieszkaniowych, przez które rozumie się ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia jest część wspólna nieruchomości oraz jej stałe elementy, a także odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością i/lub posiadaniem przez wspólnotę części wspólnej nieruchomości.