MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA
Zadzwoń do nas: (71) 30-70-432

Wypowiedzenie umowy Warta

Wypowiedzenie z końcem okresu na jaki została zawarta umowa z Wartą:

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

wypowiedzenie OC – Warta

2. Dostarcz dokument do Warty:

a) pocztą na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

lub na adres dowolnej placówki Warty.

Pamiętaj, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz miał gwarancję otrzymania przez Ubezpieczyciela wypowiedzenia wraz z terminem jego otrzymania.

b) mailem na adres:

zwroty.krakow@warta.pl

Zgłoszenie mailowe powinno być w formie skanu lub zdjęcia i zawierać własnoręczny podpis właściciela pojazdu.

c) osobiście do placówki

Pamiętaj o potwierdzeniem odbioru (w tym celu najlepiej wydrukuj i wypełnij dwie kopie dokumentu. Jeden posłuży Tobie jako potwierdzenie złożenia wypowiedzenia w terminie w placówce Warty).

d) faksem na numer:

12 254 64 95

Pamiętaj, żeby zachować potwierdzenie nadania faksu.

Ważne:

Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do Warty najpóźniej przedostatniego dnia okresu ubezpieczenia. Jeśli Warta otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne, co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki.

 

Wypowiedzenie w przypadku zakupu/nabycia pojazdu ubezpieczonego w Warcie:

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

wypowiedzenie OC przez nabywcę – Warta

Dołącz do niego kopię umowy kupna sprzedaży pojazdu.

 

2. Dostarcz dokumenty do Warty:

Pozostałe kroki jak wyżej.

 

Ważne:

Jeśli kupiłeś/ nabyłeś pojazd masz 30 dni na podjęcie decyzji o kontynuacji ubezpieczenia OC pojazdu lub rezygnacji z tego ubezpieczenia.

Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do Warty najpóźniej 30. dnia od daty sprzedaży pojazdu. Jeśli Warta otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne, co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki.