MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA
Zadzwoń do nas: (71) 30-70-432

Wypowiedzenie umowy AXA

Wypowiedzenie z końcem okresu na jaki została zawarta umowa z AXA:

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

wypowiedzenie OC – AXA

2. Dostarcz dokument do AXA:

a) pocztą na adres:

AVANSSUR S.A.
Oddział w Polsce
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

lub na adres dowolnej placówki AXA.

Pamiętaj, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz miał gwarancję otrzymania przez Ubezpieczyciela wypowiedzenia wraz z terminem jego otrzymania.

 

Ważne:

Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do AXA najpóźniej przedostatniego dnia okresu ubezpieczenia. Jeśli AXA otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne, co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki.

 

 

Wypowiedzenie w przypadku zakupu/nabycia pojazdu ubezpieczonego w AXA:

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

wypowiedzenie OC przez nabywcę – AXA

Dołącz do niego kopię umowy kupna sprzedaży pojazdu.

 

2. Dostarcz dokumenty do AXA:

Pozostałe kroki jak wyżej.

 

Ważne:

Jeśli kupiłeś/ nabyłeś pojazd masz 30 dni na podjęcie decyzji o kontynuacji ubezpieczenia OC pojazdu lub rezygnacji z tego ubezpieczenia.

Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do AXA najpóźniej 30. dnia od daty sprzedaży pojazdu. Jeśli AXA otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne, co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki.