MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA
Zadzwoń do nas: (71) 30-70-432

Wypowiedzenie umowy Liberty Direct

Wypowiedzenie z końcem okresu na jaki została zawarta umowa z Liberty Direct:

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

wypowiedzenie OC – Liberty Direct

2. Dostarcz dokument do Liberty Direct:

a) pocztą na adres:

Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce
ul. Chocimska 17
00-791 Warszawa

Pamiętaj, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz miał gwarancję otrzymania przez Ubezpieczyciela wypowiedzenia wraz z terminem jego otrzymania.

b) mailem na adres:

serwis@libertydirect.pl

Zgłoszenie mailowe powinno być w formie skanu lub zdjęcia i zawierać własnoręczny podpis właściciela pojazdu.

c) faksem na numer:

(22) 589 90 90

Pamiętaj, żeby zachować potwierdzenie nadania faksu.

Ważne:

Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do Liberty Direct najpóźniej przedostatniego dnia okresu ubezpieczenia. Jeśli Liberty Direct otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne, co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki.

 

 

Wypowiedzenie w przypadku zakupu/nabycia pojazdu ubezpieczonego w Liberty Direct:

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

wypowiedzenie OC przez nabywcę – Liberty Direct

Dołącz do niego kopię umowy kupna sprzedaży pojazdu.

 

Pozostałe kroki jak wyżej.

 

Ważne:

Jeśli kupiłeś/ nabyłeś pojazd masz 30 dni na podjęcie decyzji o kontynuacji ubezpieczenia OC pojazdu lub rezygnacji z tego ubezpieczenia.

Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do Liberty Direct najpóźniej 30. dnia od daty sprzedaży pojazdu. Jeśli Liberty Direct otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne, co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki.