MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA
Zadzwoń do nas: (71) 30-70-432

Wypowiedzenie umowy Aviva

Wypowiedzenie z końcem okresu na jaki została zawarta umowa z Aviva:

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

wypowiedzenie OC – Aviva

2. Dostarcz dokument do Aviva:

a) pocztą na adres:

Aviva
Skr. Pocztowa 11
00-800 Warszawa 66

Pamiętaj, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz miał gwarancję otrzymania przez Ubezpieczyciela wypowiedzenia wraz z terminem jego otrzymania.

b) mailem na adres:

kontakt@aviva.pl

Zgłoszenie mailowe powinno być w formie skanu lub zdjęcia i zawierać własnoręczny podpis właściciela pojazdu.

c) faksem na numer:

22 563 28 29

Pamiętaj, żeby zachować potwierdzenie nadania faksu.

Ważne:

Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do Aviva najpóźniej przedostatniego dnia okresu ubezpieczenia. Jeśli Aviva otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne, co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki.

 

 

Wypowiedzenie w przypadku zakupu/nabycia pojazdu ubezpieczonego w Aviva:

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

wypowiedzenie OC przez nabywcę – Aviva

Dołącz do niego kopię umowy kupna sprzedaży pojazdu.

 

Pozostałe kroki jak wyżej.

 

Ważne:

Jeśli kupiłeś/ nabyłeś pojazd masz 30 dni na podjęcie decyzji o kontynuacji ubezpieczenia OC pojazdu lub rezygnacji z tego ubezpieczenia.

Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do Aviva najpóźniej 30. dnia od daty sprzedaży pojazdu. Jeśli Aviva otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne, co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki.